شرکت های PSP ایران

PSP مخفف عبارت Payment Service Provider بوده و به شرکت هايي گفته میشود که با مجوز بانک مرکزی ابزارها و راهکارهاي پرداخت الکترونيک بصورت مجازی و فیزیکی به فروشندگان در راستای حذف اسکناس کاغذی ارائه میدهند.