درگاه‌های واسط پرداخت ایران

متمرکز کننده‌ها یا درگاه های پرداخت آنلاین در کشور ایران شرکتهایی هستند که با توجه به دسترسی هایی که از psp ها میگیرند روش های مبتکرانه ای را در راستای حذف روش های سنتی در اختیار سایر سایتها و یا فروشندگان قرار میدهند.