پی پال

  1. P

    آموزش افتتاح حساب پی پل برای یک شهروند ایرانی

    همانطور که مطلع می باشید استفاده از سرویس پی پل (PayPal) برای هر فرد که ساکن کشور ایران باشد بر اساس تحریم های بین المللی آمریکا مقدور نیست. برای روشن شدن دیدگاه شما عزیزان بیان مطلب زیر خالی از لطف نیست: "این تحریم ها فقط مرزهای جغرافیای ایران رو هدف قرار داده و الزاما ایرانیهای مقیم خارج را...