نکات امنیتی

  1. coin

    نکات مهم که یک سرمایه گذار ارز دیجیتال باید بداند

    یک سرمایه گذار دانا هرگز نباید بیش از حد معقول سرمایه گذاری کند و حد معقول به سرمایه قابل نقد شدن شخص و توانایی مواجهه با ضرر و زیان و شیوه تجارت فرد و غیره بستگی دارد.(در مورد اهداف امروزی ما که چندان مطابق با مشاوره های سرمایه گذاری قانونی نیستند، می توان گفت: اگر شما تنها پول را سرمایه گذاری...