گرانی دلار

  1. محمود ناصر

    چرا دلار در سال 1396 بشدت گران شد و این گرانی چه دلایلی دارد؟

    چرا دلار در ایران بطور افسار گسیخته رو به افزایش است؟ با نگاهی به تفسیر زیر میتوان به صراحت دریافت که علت گرانی بی حد دلار طی چند ماه اخیر چه بوده و این روند تا چه میزان ادامه خواهد داشت به نحوی که از نمودار پایین پیداست در برج یک سال 1396 حساب خالص سرمایه 1.02+ بیلیون دلار بوده و می توان گفت...