سجاد چاری پور

  1. دلتا

    معرفی و تحلیل درگاه واسط pay.ir

    درگاه واسط یا متمرکز کننده pay.ir که در این مقاله به اختصار با نام "پی" خوانده خواهد شد. تحت نظر شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ) فعالیت میکند مقدمه: سرویس پی از اوایل زمستان 95 شروع به کار کرد. این دامنه قبل از انتقال به اکانت nic سجاد چاری پور (مدیر سابق payline) در مالکیت شرکت پرداخت...